• ‘Through ties of sisterhood and solidarity, we can weave the fabric of a more just and feminist peace’
    Women’s International League for Peace and Freedom (july 2017)

Welkom bij Sieth Delhaas, teksten in tijdsbestek

Sieth Delhaas

Sieth Delhaas

Vier jaar voor Wereld Oorlog II geboren, 
opgegroeid in de behoudende jaren vijftig, 
op afstand kijkend naar de roerige jaren zestig, 
op tempo in de jaren zeventig, 
intensiverend in de jaren tachtig 
en de jaren negentig …, was het daar nu allemaal voor?
een nieuwe eeuw, niet alleen in cijfers, met andere thema’s, botsingen, rampen, waarop niemand leek bedacht.

Deze website is het archief van ‘alles’ wat ze schreef, beweerde en aftastte.
Op die laatste bijna vijf decennia reageerde Sieth Delhaas met haar intussen opgedane levensbeschouwelijke ervaring, journalistieke scholing en haar cultuurwetenschappelijke kennis.