‘Aanhangsels’ — Sieth Delhaas

project Wilde Zwanen – project Chung Hyun Kyungonderzoek – rest


Altijd is er iets dat niet te rubriceren valt …,
dat toch niet ongenoemd mag blijven …!


Project Wilde Zwanen

In de aanloop naar de 4e VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995, het project rondom de indrukwekkende roman Wilde Zwanen – Drie dochters van China, samen met Juul Barten.
Want aan de schaduwconferentie in die stad namen, naast vrouwen wereldwijd, ook Nederlandse vrouwenorganisaties deel.
Juul en Sieth reisden er heen …


Project Chung Hyun Kyung 


Onderzoek en scriptie


Rest