Interviews

door Sieth Delhaas – geïnterviewd worden


Mensen met een eigen bijzonder verhaal interviewen: dat woordelijk uittypen, er een boeiende weergave van maken en nooit op je vingers worden getikt omdat je woorden of bedoelingen verkeerd zou hebben weergegeven …

Interviews door Sieth Delhaas met

Langzamerhand in ruste …

Steeds meer over de grenzen …

Op alle fronten steken vrouwen hun nek uit…


In de jaren negentig van de twintigste eeuw groeide er een teneur dat een mens met zijn vijftigste al zo’n beetje had afgedaan. Er kwam een 50+-kaart met recht op kortingen. De politieke partij 50+ werd opgericht. In de achtdelige ‘De Bazuin’-reeks komen vrouwen en mannen aan het woord van rond de vijftig. Zij kijken terug op hun leven en denken na over hoe ze verder willen.


‘De Bazuin’ een weekblad voor kritische katholieken krijgt in de jaren negentig door dat ook kritische jongeren van het kerkelijk toneel verdwijnen. Voordat ze helemaal uit beeld verdwijnen, wil de redactie hen een vraag stellen: ‘Waarin gelooft de generatie die niet meer vanzelfsprekend in de kerk is opgevoed? Wat bezielt haar? Hoe werkt dit door in haar levensstijl?’
In hun eigen taal antwoorden de jongeren …


Medio de jaren zeventig begonnen de theologen Catharina Halkes en René van Eijden, respectievelijk aan de Nijmeegse en Utrechtse universiteit met colleges feministische theologie.
Tegelijkertijd begonnen op Kerk en Wereld te Driebergen allerlei cursussen over vrouw-en-geloof, respectievelijk feministische theologie met een toestroom van honderden cursisten. In 1987 organiseerde Kerk en Wereld het symposium Geloven in Macht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van deze cursussen. Bovendien gaf het instituut een bundel uit met dezelfde titel. Hierin geven tien vrouwen, die in dat decennium een belangrijke rol in de jonge beweging speelden, haar visie op wat gaande was en wat er zou moeten gebeuren…


Geïnterviewd worden

Omdat je schrijft, een lezing houdt, een mening hebt, je nek uitsteekt.
Wel altijd vragen of je het even mag lezen voordat het wordt gepubliceerd…


Geïnterviewd worden

ook voor radio, landelijk, regionaal en plaatselijk…

Waarin je soms weer andere kanten van jezelf laat zien, meningen geeft, persoonlijker wordt omdat je meer door de wol geverfd raakt…

Wijze vrouwen van een zekere leeftijd (NCRV Schepper & Co radio, 2012

In een gesprek van anderhalf uur komen vier vrouwen aan het woord die hun sporen verdiend hebben in het Nederland van na de oorlog. 
In de eerste aflevering ontvangen we journaliste Sieth Delhaas. Ze studeerde na de opleidingen journalistiek en theologie, Algemene cultuurwetenschappen. Emancipatie, feminisme, kerk- en cultuurgeschiedenis zijn haar specialismen. 
In haar laatste boek ‘Weerbarstig erfgoed’ beschrijft ze hoe in Kenia een groep vrouwen zich weet te onttrekken aan de eeuwenoude traditie van vererving, waar bij het overlijden van de echtgenoot de vrouw aan de familie van haar man wordt toegewezen.
Presentatie: Hijlco Span.

Onze vader, interview van Sieth Delhaas (NRCV Plein Publiek, 2000-07-14

Feministisch ouder worden vrouwen van dagen, Marnel Breure interviewt Sieth Delhaas en Jenny Schneider (Ikon, 1999-10-03

Omdat vrouwen geloven niet aan anderen kunnen overlaten, interview van Sieth Delhaas (Radio Grensland, 1988-12

Vrouwen van dagen Rinus van Warven in gesprek met Sieth Delhaas (Radio Gelderland Tendens, 1999-08-08)

Hildegard von Bingen, Lucette Verboven in gesprek met Sieth Delhaas (KRO Dingendiegebeuren, 1998-02-18)

Vrouwen heb het lef Tsoungestin in Minsk / Geen andere handen, Freek Simon in gesprek met Sieth Delhaas (Tros Perspectief, 1994-01-27)

Katharina von Bora interview van Sieth Delhaas (Glas in Lood, 1990-11-17)

Feministische theologie een dwaalweg en Geen andere handen, interview van Sieth Delhaas (Avulo Radio Vught, 1988-10-10)

Pastoraat van en door vrouwen Inge Kortlang en Rik Felderhof presentatie met Sieth Delhaas e.a. (NCRV Plein Publiek, 1986-12-11)