Artikelen door Sieth Delhaas

in tijdschriften – vrouwengeschiedenis – kerklevenjeugdbladen – in boeken 


Meestal zelf bedachte onderwerpen en dan maar hopen dat de redacteur of de hele redactie er ook iets in zag. Een soort bedelares dus, een freelancer …

in tijdschriften

Het tweede millennium overvallen door wereldwijde fenomenen …

Kijken over de grenzen na de Val van de Muur en een wijder Europa …

De hoofdmoot en het ware gezicht van democratische instituties …


vrouwengeschiedenis

Het kwartje viel bij Sieth Delhaas, toen ze in 1980 het boek De geschiedenis van het gewone volk van Nederland (Paul Offermans & Bernt Feis) las. Dan moest er ook een geschiedenis van gewone vrouwen zijn. Want ‘mensen’, dat waren ook in dat jaar toch meestal nog mannen …

Het Vormingscentrum van de Norbertijner Abdij te Heeswijk-Dinther – in de persoon van cursusleidsters Joke Verkuijlen en Wil van der Heijden – èn het Vrouwencentrum ‘Sarah Yasmine’ te Eindhoven boden Sieth Delhaas de gelegenheid haar idee over ‘vrouwengeschiedenis’ te ontwikkelen. Hoe vaak heeft Juul Barten vanuit ‘Sarah Yasmine’ Sieth Delhaas niet uitgedaagd een boek te schrijven over al die vrouwen, die ze opdiepte uit het verleden? Ze deed het niet. De uitdaging was eraf als ze eenmaal zo’n vrouwenleven aan het licht had gebracht. Er wachtten andere vrouwen.

De vrouwengeschiedenissen begonnen in 1990 in het vormingscentrum van de Abdij, werden twee jaar later overgenomen door ‘Sarah Yasmine’ en vlogen vandaar uit naar tientallen groepen en centra in het land, naar België en een enkele keer naar Duitsland, waar men er ook de smaak van te pakken kreeg. Van de achtentwintig vrouwenlevens die Sieth Delhaas – vanuit feministisch perspectief – aan het licht bracht, werden er 21 in zeer verkorte vorm opgenomen in het blad ‘Doorkijk’ van het Katholiek Vrouwengilde …


Kerkleven in Oost Gelderland

Met verrassende uitstapjes naar de grote wereld…


jeugdbladen

Als lid van de redactie schreef Sieth Delhaas tussen 1976 en 1984 regelmatig voor het jeugdblad ‘Weerwoord’, later ‘Voetnoot’ genoemd. Dit  was een gezamenlijk uitgave van het jongerenwerk van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken in Nederland.


in boeken

Altijd gevraagd en meestal een eer …