Links en downloads

Het initiatief tot en het ontwerp van de website
Joke Koppius

Links

Sinds 1 februari 2018 wordt siethdelhaas.nl gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek koninklijke_bibliotheek
atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, onderzoek en beleidsadvies, archief vrouwenbeweging, bibliotheek voor genderstudies

Mani Kolé: Anna Verberne is Feldenkrais docent, Child’Space practitioner en Iokai Shiatsu therapeut.
Als Docent beweging en studiecoördinator (i.s.m) is zij verbonden aan de Opleiding Beweging Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening te Amsterdam.

Anna Verberne
kenyaproject

Kenia-project Etten-Leur
“Geef ons de kansen om ’t zelf te doen …
Wij maken er werk van”

Uitgeverij Valkhof

Valkhof Pers »
Weerbarstig erfgoed

WILPF Nederland

wilpf-international

De Women’s International League for Peace and Freedom (Wilpf) is een wereldwijde non-gouvernementele organisatie, bedoeld om vrouwen samen te brengen om te werken voor vrede en sociale gelijkheid. Opgericht in 1915. Hoofdvestiging: Genève, Zwitserland  

WO=MEN

WO=MEN,
Dutch Gender Platform

VVAO, vereniging van vrouwen met hogere opleiding 
De VVAO is hèt leidend netwerk voor ambitieuze, hoogopgeleide, sociaal betrokken vrouwen.
Dit netwerk zet zich in voor de positieverbetering van deze vrouwen en werkt aan hun empowerment.

VVAO

Catharina Halkes Fonds

Het Catharina Halkesfonds stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van gender en religie. Het fonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland.

De Oecumenische Vrouwensynode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. Hiertoe wil zij een landelijk platform bieden aan een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij.

Het Wijsheidsweb — quest for wisdom is zowel een archief als een forum voor culturele uitwisseling ter bevordering van wijsheid tussen culturen, iets waar de huidige tijd om vraagt.
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een rijke bron van informatie over de streekcultuur en – historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie.
Je kunt er onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken en verenigingen en het nalezen van oude kranten.
 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Downloads van verzameldocumenten

De meeste van de ruim 600 ‘losse’ pdf’s zijn voor het gemak ook gebundeld te downloaden.
Dat is vaak handiger voor een ieder die de hele zaak eenvoudiger wil doorzoeken …!